ЧНТУ » Кафедра УПЕП » Навчальний процес

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
ІІ семестру 2019 / 2020 навчального року
1 курс (група УП-191)
День
тиж.
Час
п/п
Непарний тиждень Парний тиждень
ПОН 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2 Основи менеджменту (лек.)  1-407
Хоменко І.О., д.е.н., професор

11:25-12:45 3 Основи менеджменту (пр.)  1-407
Хоменко І.О., д.е.н., професор
Історія української культури (лек.) 8-л/з 4
Карпова І.Г., к.пед.н., доцент     (гурт.2)
13:10-14:30 4
Історія української культури (пр..) 8-ауд.2
Карпова І.Г., к.пед.н., доцент     (гурт.2)
14:50-16:10 5
Історія української культури (лек.) 8-л/з 4
Карпова І.Г., к.пед.н., доцент     (гурт.2)
ВІВТ 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2
Основи академічного письма (лек.)3-303
Шестаковська Т.Л, к.е.н., доцент
Основи академічного письма (лек.)1-333
Шестаковська Т.Л, к.е.н., доцент
11:25-12:45 3

13:10-14:30 4
14:50-16:10 5
Фізичне виховання     С/з ФОК
Самійленко В.П., ст. викладач
Фізичне виховання     С/з ФОК
Самійленко В.П., ст. викладач
СЕР 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2 Теорія прийняття управлінських
рішень (лек)               1-206
Кичко І.І., д.е.н., професор
Теорія прийняття управлінських
рішень (лек)               1-312
Кичко І.І., д.е.н., професор
11:25-12:45 3 Теорія прийняття управлінських
рішень (пр.)               1-206
Кичко І.І., д.е.н., професор
Теорія прийняття управлінських
рішень (пр.)               1-312
Кичко І.І., д.е.н., професор
13:10-14:30 4

14:50-16:10 5
ЧЕТ 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2

11:25-12:45 3 Іноземна мова (пр.)  1-329
Ушата Т.О.,  ст.викладач
Основи менеджменту (лек.)  1-407
Хоменко І.О., д.е.н., професор
13:10-14:30 4
14:50-16:10 5 Фізичне виховання     С/з ФОК
Самійленко В.П., ст. викладач
Фізичне виховання     С/з ФОК
Самійленко В.П., ст. викладач
П'ЯТ 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2 Самоменеджмент (лек.)  1-417
Самко О.О., д.е.н., доцент
Основи менеджменту (пр.)  1-409
Хоменко І.О., д.е.н., професор
11:25-12:45 3 Самоменеджмент (пр.)  1-417
Самко О.О., д.е.н., доцент
Іноземна мова (пр.)  1-312
Ушата Т.О.,  ст.викладач
13:10-14:30 4
2 курс (група УП-181)
День
тиж.
Час
п/п
Непарний тиждень Парний тиждень
ПОН 8:00-9:20 1 Економіка підприємства (лек.)  1-(221)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
Математична статистика (лек.)   1-(407)
Мехед Д.Б., к.пед.н., доцент
9:40-11:00 2
11:25-12:45 3 Фізичне виховання     С/з ФОК
Печко О.М., к.пед.н., доцент
Фізичне виховання     С/з ФОК
Печко О.М., к.пед.н., доцент
ВІВТ 8:00-9:20 1 Економіка підприємства (лек.)  1-(221)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
9:40-11:00 2 Економіко-математичні методи
та моделі    (лек.)             1-407
Ткач Ю.М., д.пед.н., професор
Економіко-математичні методи
та моделі    (лек.)             1-407
Ткач Ю.М., д.пед.н., професор
11:25-12:45 3 Математична статистика (лек.)   1-(407)
Мехед Д.Б., к.пед.н., доцент
Історія української культури (лек.) 1-333
Крук О.І., к.і.н., доцент
13:10-14:30 4 Математична статистика (пр.)   1-(407)
Мехед Д.Б., к.пед.н., доцент
СЕР 8:00-9:20 1 Економіка підприємства (пр.)  1-(221)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
Математична статистика (пр.)   1-(407)
Мехед Д.Б., к.пед.н., доцент
9:40-11:00 2
11:25-12:45 3 Фізичне виховання     С/з ФОК
Печко О.М., к.пед.н., доцент
Фізичне виховання     С/з ФОК
Печко О.М., к.пед.н., доцент
ЧЕТ 8:00-9:20 1 Економіка підприємства (пр.)  1-(221)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
9:40-11:00 2 Фахова українська мова та основи
ділової комунікації (лек.)       1-222
Гаценко І.О., к.філол.н., доцент
11:25-12:45 3 Фахова українська мова та основи
ділової комунікації (лек.)       1-222
Гаценко І.О., к.філол.н., доцент
Фахова українська мова та основи
ділової комунікації (пр.)       1-222
Гаценко І.О., к.філол.н., доцент
13:10-14:30 4 Фахова українська мова та основи
ділової комунікації (пр.)       1-222
Гаценко І.О., к.філол.н., доцент
14:50-16:10 5 Фінанси підприємств (лек.)  1-(416)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
П'ЯТ 8:00-9:20 1 Іноземна мова за професійним
спрямуванням (пр.)             1-206
Бараненкова Н.А., к.філол.н., доцент 
Іноземна мова за професійним
спрямуванням (пр.)             1-415
Бараненкова Н.А., к.філол.н., доцент 
9:40-11:00 2 Економіко-математичні методи
та моделі    (лек.)             1-117к
Зейналова Е.Ф., асистент
Економіко-математичні методи
та моделі    (лек.)             1-117к
Зейналова Е.Ф., асистент
11:25-12:45 3 Фінанси підприємств (пр.)  1-(221)
Борисенко Л.І.., ст. викладач
Історія української культури (пр.) 1-222
Світенок М.І., ст. викладач
3 курс (група УП-171)
День
тиж.
Час
п/п
Непарний тиждень Парний тиждень
8:00-9:20 1 Економіка праці   ІІ    (лек.)  1-408  
Холодницька А.В., к.е.н., доцент
Економіка праці   ІІ    (лек.)  1-206
Холодницька А.В., к.е.н., доцент
9:40-11:00 2 Економіка праці   ІІ  (пр.)   1-408  
Холодницька А.В., к.е.н., доцент
Мотивація персоналу   (лек)   1-221   
Кичко І.І., д.е.н., професор
11:25-12:45 3
ВІВТ 8:00-9:20 1

9:40-11:00 2

11:25-12:45 3 Мотивація персоналу   (лек)   1-206   
Кичко І.І., д.е.н., професор
13:10-14:30 4 Мотивація персоналу   (лек)   1-312   
Кичко І.І., д.е.н., професор
Економіка праці   ІІ  (пр.)   1-221  
Холодницька А.В., к.е.н., доцент
14:50-16:10 5 Мотивація персоналу   (пр)   1-312   
Кичко І.І., д.е.н., професор
СЕР 8:00-9:20 1

9:40-11:00 2
11:25-12:45 3 Трудове право  (лек.)  1-409
Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор
13:10-14:30 4 Трудове право  (лек.)  1-409
Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор
Трудове право  (пр.)  1-409
Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор
14:50-16:10 5 Трудове право  (пр.)  1-409
Пузирний В.Ф., д.ю.н., професор
ЧЕТ 8:00-9:20 Інформаційні системи в управлінні персоналом (лек.) 1-407
Петренко Т.А., к.т.н., доцент
9:40-11:00 2 Інформаційні системи в управлінні персоналом (пр.) 1-101к
Петренко Т.А., к.т.н., доцент
Управління оплатою
праці   (лек.)        1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
11:25-12:45 3
Управління оплатою
праці   (лек.)        1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
П'ЯТ 8:00-9:20 1 Управління оплатою
праці   (лек.)        1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
Статистика праці   (лек)   1-221
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
9:40-11:00 2 Управління оплатою
праці  (пр.)  1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
Статистика праці   (пр.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
4 курс (група УПт-181)
День
тиж.
Час
п/п
Непарний тиждень Парний тиждень
ПОН 9:40-11:00 2 Інвестування   (лек.)     1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
11:25-12:45 3 Управління персоналом   (лек.)   1-312   
Кичко І.І., д.е.н., професор
Управління персоналом   (лек.)   1-221   
Кичко І.І., д.е.н., професор
13:10-14:30 4 Управління персоналом   (пр.)   1-206   
Кичко І.І., д.е.н., професор
Ринок праці   (лек.)  1-221
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
14:50-16:10 5
Ринок праці   (пр.)  1-221
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
ВІВТ 9:40-11:00 2 Управління трудовим
потенціалом   (лек.)   1-222
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
11:25-12:45 3 Управління персоналом   (пр.)   1-206   
Кичко І.І., д.е.н., професор
Інвестування   (лек.)     1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
13:10-14:30 4 Управління персоналом   (лек.)   1-206   
Кичко І.І., д.е.н., професор
14:50-16:10 5
СЕР 8:00-9:20 1 Управління трудовим
потенціалом   (пр.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
Управління персоналом   (пр.)   1-312
Кичко І.І., д.е.н., професор
9:40-11:00 2 Інвестування   (пр.)     1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
Інвестування   (пр.)     1-221
Борисенко Л.І.,  ст. викладач
11:25-12:45 3
ЧЕТ 8:00-9:20 1 Управління трудовим
потенціалом   (лек.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
9:40-11:00 2 Управління трудовим
потенціалом   (лек.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
11:25-12:45 3
13:10-14:30 4
Ринок праці   (лек.)  1-221
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
14:50-16:10 5
Ринок праці   (пр.)  1-221
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
П'ЯТ 8:00-9:20 1
Стратегія підприємства (лек.)  1-406
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
9:40-11:00 2
Стратегія підприємства (пр.)  1-408
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
11:25-12:45 3
Стратегія підприємства (лек.)  1-206
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
13:10-14:30 4
Стратегія підприємства (пр.)  1-206
Хмелевський С.М., к.е.н.,  доцент
1 курс магістрів (МУПп-191)
День
тиж.
Час
п/п
Непарний тиждень Парний тиждень
ПОН 8:00-9:20 1 День науково-дослідної роботи та поглибленого вивчення окремих дисциплін Економічний аналіз роботи
соціальних установ   (лек.)   1-221
Кичко І.І., д.е.н., професор
9:40-11:00 2 Публічне адміністрування  (лек.)   1-409
Вдовенко С.М., д.держ.упр., професор
11:25-12:45 3 Публічне адміністрування  (пр.)   1-409
Вдовенко С.М., д.держ.упр., професор
ВІВТ 8:00-9:20 1
Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)             1-328
Гагіна Н.В., к.пед.н., доцент 
9:40-11:00 2 Економічний аналіз роботи
соціальних установ   (пр.)   1-206
Кичко І.І., д.е.н., професор
11:25-12:45 3 Соціальна відповідальність
бізнесу   (лек.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
13:10-14:30 4 Соціальна відповідальність
бізнесу   (пр.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
14:50-16:10 5
СЕР 8:00-9:20 1
Соціальна відповідальність
бізнесу   (лек.)   1-221
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
9:40-11:00 2 Державне регулювання
зайнятості   (лек.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
Державне регулювання
зайнятості   (лек.)   1-408
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
11:25-12:45 3 Державне регулювання
зайнятості   (пр.)   1-328
Мекшун Л.М., к.е.н., доцент
13:10-14:30 4
ЧЕТ 8:00-9:20 1
9:40-11:00 2 Фінансовий менеджмент (лек.)  1-301
Ремньова Л.М., к.е.н., професор

11:25-12:45 3 Фінансовий менеджмент (пр.)  1-301
Ремньова Л.М., к.е.н., професор
Фінансовий менеджмент (лек.)  1-412
Ремньова Л.М., к.е.н., професор
4 Управління проектами (лек.)  3-109
Лашук О.С., ст. викладач
5 Управління проектами (пр.)  3-109
Лашук О.С., ст. викладач
П'ЯТ 9:40-11:00 2 Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)             1-312
Гагіна Н.В., к.пед.н., доцент 
День науково-дослідної роботи та поглибленого вивчення окремих дисциплін
11:25-12:45 3 Соціальний менеджмент (лек.)  1-405
Кирилюк Ю.В., к.е.н., доцент
13:10-14:30 4 Соціальний менеджмент (пр.)  1-405
Кирилюк Ю.В., к.е.н., доцент
Розклад занять (завантажити собі)
Розклад занять / дзвоників (на сайті ЧНТУ)


Графік консультацій профксорсько-викладацького складу кафедри


Проходження практики
Для проходження практики на підприємствах (в установах, організаціях) міста та області потрібні такі документи:
Угода про практику
Щоденник практики
Повідомлення на практику
Направлення на практику
Додаток
Всі документи у форматі .doc

Повернутись на головну сторінку